Resultaten acupunctuur

Algemeen

In 1998 is een onderzoek gepubliceerd, waarbij 575 patiënten geïnterviewd werden. Er bleek een bijzonder hoge tevredenheid te zijn onder de gebruikers van acupunctuur (1).Uit dit onderzoek bleek dat:

 1. 91.5% van mening was dat volgend op acupunctuur de klachten verbeterden
 2. 84% hun huisarts minder zag
 3. 79% minder geneesmiddelen op recept gebruikte
 4. 70% niet geopereerd hoefde te worden, terwijl operatie aanbevolen was vóór de start van de acupunctuur.

Technische Krankenkasse

In Duitsland loopt bij Charité in Berlijn een onderzoek bij 500.000 patiènten en 10.000 behandelaren naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de behandeling met acupunctuur. Het afgelopen jaar werd een interimanalyse vrij gegeven na de inclusie van 250.000 patiënten. Daaruit kwam naar voren dat acupunctuur zeer )kosten' effectief was bij klachten als hoofdpijn en chronisch nekklachten. De bijwerkingen lijken licht en niet van belang. De conclusie is dat acupunctuur breed goed toegankelijk gemaakt zou moeten worden opdat miljoenen chronisch zieke patiènten geholpen kunnen worden.

Cardiologie

De Deense cardioloog Ballegaard publiceert al ruim 10 jaar over de toepassing van acupunctuur bij patiënten met angina pectoris. In zijn publicaties (2,3) toont hij aan dat acupunctuur de klachten van de patiënten vermindert, de overleving verbetert en duidelijk kosten bespaart. Bij deze studie kregen acupunctuur en acupressuur een plaats binnen een Westers revalidatieprogramma. De resultaten waren:

 1. 96% reductie in ziekenhuisdagen
 2. 78% reductie in gebruik van farmaca
 3. 80% minder bypass operaties
 4. 12.000 US $ jaarlijkse besparing per patiënt
 5. hetzelfde 3-jaars risico om te sterven als de gezonde populatie 

Al met al indrukwekkende resultaten, waar zeker wat mee gedaan zou moeten worden. Op basis van deze gegevens beginnen in Nederland enkele cardiologen voorzichtig patiënten "beyond repair" voor acupunctuur te verwijzen. Dit zijn patiënten die niet meer geopereerd of gedotterd kunnen worden en ondanks maximale medicatie nog steeds klachten hebben. Bij deze groep patiënten worden in onze praktijk bij 8-9 van de 10 patiënten een vermindering van de klachten, een verbetering van de kwaliteit van leven en een vermindering van het aantal ziekenhuis opnamen gezien. Nader goed opgezet prospectief onderzoek in Nederland is aangewezen om dit verder te onderbouwen.

Migraine

Diverse studies over de effectiviteit van acupunctuur bij migraine laten zien dat de klachten verminderen, de kwaliteit van leven toeneemt en kosten op jaarbasis met ruim $ 500 omlaag kunnen. (4,5)

Literatuur:

 1. Cassidy CM. Chinese medicine in the US. J. Altern. Compl. Med. 1998;spring:17-27
 2. Ballegaard S et al (1996) "Cost-benefit of combined use of acupuncture, shiatsu and lifestyle adjustment for treatment of patients with severe angina pectoris", Acupunct Electro-Ther Res 21:187-197
 3. Ballegaard S et al (1999) Addition of acupuncture and self-care education in the treatment of patients with severe angina pectoris may be cost beneficial: An open, prospective study, J Altern Complement Med 5: 405-413.
 4. Liguori A et al (2000) Comparison of pharmacological treatment versus acupuncture treatment for migraine without aura, J Trad Chin Med 20:231-24
 5. Wonderling D, Vickers AJ, Grieve R, McCarney R.Cost effectiveness analysis of a randomised trial of acupuncture for chronic headache in primary care. BMJ 2004 Mar 27;328(7442):747.

Acupunctuur werkt bij negen van de tien patiënten. Men hoeft voor de werking niet in de therapievorm te geloven.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op!

Naar contact