Belangrijk voor het eerste bezoek

Patiënten worden door hun huisarts of medisch specialist verwezen of melden zich zelf rechtstreeks aan.
In de meeste gevallen is een adequate westerse diagnose voorwaarde om in behandeling te komen.
In de praktijk houdt dat in: 

  1. klachten waarvoor geen westerse diagnose gesteld kan worden, zoals bij de patiënt met vermeende hartklachten zonder aantoonbare afwijkingen
  2. klachten waarbij een diagnose gesteld werd waarbij eerdere therapievormen onvoldoende uitkomst boden; acupunctuur kan hierbij aanvullend werken
  3. klachten waarvoor een adequate westerse diagnose gesteld is en waarbij acupunctuur therapie van eerste keus is, zoals bijvoorbeeld bij een tenniselleboog
  4. Voor patiënten die acupunctuur willen om beter in hun kracht te komen staan, is geen westerse diagnose nodig.

Bij aanmelding worden meestal 6 afspraken gemaakt. Na 4-6 behandelingen wordt nagegaan of de acupunctuur het gewenste effect heeft. Indien geen verbetering gezien wordt, wordt de behandeling afgesloten. In de meeste gevallen wordt vrij snel verbetering gezien en wordt het verdere behandelplan in samenspraak met de patiënt daarop afgestemd.
Het eerste consult duurt 1,5 uur, vervolgconsulten meestal ongeveer een uur. Voor de eigen hygiëne is het prettig zelf drie grote (sauna) handdoeken mee te nemen alsmede een kussentje voor onder het hoofd en eventueel een kussentje voor onder de knieën.
Voor de behandeling worden dunne wegwerpnaalden gebruikt. Bij de lichaamsacupunctuur worden deze via een speciale vrijwel pijnloze techniek met een kokertje ingebracht.

In de praktijk is alles gericht op rust en het voor de patiënt bij zichzelf komen en blijven. Om deze reden worden vóór de daadwerkelijke acupunctuur behandeling alle praktische zaken zoals het maken van afspraken en de betaling in de spreekkamer verricht. Als men na de behandeling in een ontspannen (gewaar)zijn bij zichzelf is, wordt deze rust niet meer verstoord. Het is aan te raden direct na de behandeling ruim te drinken, bij voorkeur warm. Dit bevordert de energie circulatie en de uitscheiding van afvalstoffen. Ook doet men er goed aan na de behandeling tijd voor zichzelf te reserveren.
Betaling vindt per consult plaats. Patiënten krijgen daarbij een rekening, die zij bij hun verzekering kunnen indienen. Men kan voor de vergoeding in de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering kijken.

Een eerste consult kost € 135 en een vervolgconsult € 100. Dit valt onder de vergoeding van een eventuele aanvullende verzekering (alternatieve zorg).

Patienten die via onze cardiologie worden doorverwezen betalen bij het eerste bezoek een vervolg consult, omdat zij in feite al bij ons bekend zijn.
U krijgt bij elke behandeling een bon voor uw aanvullende verzekering.

Er is een pinapparaat aanwezig.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op!

Naar contact