Kennis op het gebied van het hart (cardiologie)

Angina pectoris

De cardioloog en acupuncturist Ballegaard publiceerde met zijn groep in Denemarken een grote studie naar de (kosten)effectiviteit van acupunctuur en acupressuur binnen een Westers revalidatieprogramma. Het betrof hier patiënten met hartklachten met aangetoond kransslagaderlijden. De resultaten waren indrukwekkend:

  1. 96% reductie in ziekenhuisdagen
  2. 78% reductie in gebruik van farmaca
  3. 80% minder bypass operaties
  4. 12.000 US $ jaarlijkse besparing per patiënt hetzelfde 3-jaars risico om te sterven als de gezonde populatie

Ballegaard heeft met zijn studie gesuggereerd dat het totaal pakket van acupunctuur en acupressuur tot aanzienlijke vermindering van de angina pectoris klachten kan leiden en kostenbesparend kan werken.

Hartfalen

Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Dit leidt tot noodmaatregelen van het lichaam. Het aanjagen van het orthosympatisch zenuwstelsel is een van de effecten. In de praktijk schiet dit deel van het zenuwstelsel vaak door, waardoor het hartfalen erger wordt in plaats van minder. In Amerika is door collega Middlekauff onderzoek verricht naar de invloed van acupunctuur bij patiënten met hartfalen. Acupunctuur blijkt het orthosympatische zenuwstelsel te kalmeren zonder de bloeddruk, die vaak laag is bij patiënten met hartfalen, verder te verlagen. In deze zin zou acupunctuur de derde weg kunnen zijn naast de gebruikelijke ACE-remmers / angiotensine II antagonisten en beta-blokkers, die de kwaliteit van leven en prognose bij hartfalen verbeteren door het orthosympatische zenuwstelsel te kalmeren. Een beperking van deze middelen is vaak hun bloeddrukverlagende werking. Nader onderzoek naar de plaats van acupunctuur lijkt zeker aangewezen.

Ritmestoornissen (AF, ES, SVT's, AICD)

Op dit gebied bestaan beschrijvingen van de effecten van acupunctuur bij individuele patiënten. Er vindt overleg plaats over onderzoek naar acupunctuur als additionele therapie naast de gebruikelijke behandelingen met medicatie en invasieve ingrepen (operatie en catheter ingrepen) en/of als deze onvoldoende effect sorteren.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op!

Naar contact