Doelstellingen

Bij onze praktijk Heel de Mens zien we dat de patiënt geleidelijk weer de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid op pakt. 

Binnen onze organisatie worden activiteiten ontplooit om dit te ondersteunen. Deze bestaan uit:

  1. Ondersteuning van de energie balans van het lichaam middels acupunctuur behandeling. Hiermee kunnen klachten vaak al in een vroeg stadium behandeld worden. In de praktijk betreft dit zowel lichamelijke als psychische klachten, die vanuit de filosofie van de acupunctuur ondeelbaar zijn. Als de verstoorde balans gecorrigeerd is, ziet men meestal ook de vermoeidheid verdwijnen.
  2. Voorlichting over hoe men zich bewuster kan worden van de eigen vitaliteit en hoe men door een gezonde leefstijl (juiste voeding, gezonde beweging) deze kan optimaliseren. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de standaard mens niet bestaat. Vanuit algemene wetmatigheden kan een individueel patroon uitgewerkt worden. Naast de voorlichting tijdens de behandelingen wordt aanvullende ondersteuning gegeven door middel van cursussen voor patiënten en therapeuten. Voorts wordt deze website gebruikt voor het ontsluiten van informatie.

De huidige westerse of reguliere zorg heeft veel verworvenheden waar we blij mee kunnen zijn. Deze vormen een belangrijke basis voor ons handelen, met name voor de patiënten die aantoonbare fysieke afwijkingen hebben. De acupunctuur biedt met name extra voordelen in de fase waarin door een verkeerde balans schade ontstaat. Door een verbetering van de energiehuishouding kan daadwerkelijke preventie van organische schade bereikt worden.

Voorts kan acupunctuur ondersteunend werken bij de behandeling van ontstane schade . Voor sommige klachten kan acupunctuur zelfs als behandeling van eerste keus (voor tenniselleboog aangetoond, voor migraine op basis van onderzoeken tot nu toe waarschijnlijk ook) gezien worden.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op!

Naar contact